Remont ściany osłonowej w budynku ciepłowni przy ul. Krzeszowskiej 59a, 23-400 Biłgoraj

  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu ściany osłonowej w budynku ciepłowni  przy ul. Krzeszowskiej 59a, 23-400 Biłgoraj .

 

Po stronie Zamawiającego jest:

  1. Wyburzenie istniejącej ściany.
  2. Wywóz gruzu powstałego na skutek rozbiórki ściany.
  3. Wykonanie nowego muru.
  4. Wykonanie nowych i uzupełnienie istniejących obróbek blacharskich.
  5. Szczegółowy zakres robót określa Przedmiar robót (załącznik nr 1).

 

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z przepisami BHP, zasadami sztuki budowlanej i zaleceniami producentów materiałów oraz pod stałym uprawnionym nadzorem

Pliki do pobrania

2023 BPEC Sp. z o.o.

Projekt i wykonanie: Net Partners