O nas

Na terenie miasta Biłgoraja usługi zaopatrzenia w ciepło były świadczone przez Zakład Energetyki Cieplnej oddział terenowy Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Zamościu od 1983 roku.

W 1992 roku Wojewoda Zamojski dokonał podziału mienia Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Biłgoraju, który został przekazany Gminie Miasto Biłgoraj i był ściśle związany z budżetem miasta.

Uchwałą z 2007 roku Rady Miasta Biłgoraja w sprawie likwidacji zakładu budżetowego – ZEC w Biłgoraju, utworzono Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Biłgorajskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, która powstaje z dniem 1 stycznia 2008 roku.

Głównym zadaniem Spółki jest zapewnienie ciągłości i niezawodnych dostaw energii cieplnej dla odbiorców naszego miasta.

Biłgorajskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Biłgoraju jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sadowym pod numerem KRS 0000306661.

BPEC Sp. z o.o. prowadzi działalność gospodarczą na podstawie koncesji udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki:

  • na wytwarzanie ciepła WCC/16251/W/OLB/2008/TD z dnia 23 maja 2008 r., z późn. zmianami
  • na przesyłanie i dystrybucję ciepła PCC/16251/W/OLB/2008/TD z dnia 23 maja 2008 r., z późn. zmianami
  • na obrót ciepła OCC/16251/W/OLB/2008/TD z dnia 23 maja 2008 r., z późn. zmianami

 

2023 BPEC Sp. z o.o.

Projekt i wykonanie: Net Partners