Infrastruktura techniczna

System ciepłowniczy obejmuje zespół urządzeń powiązanych funkcjonalnie ze sobą, służących do wytwarzania (źródła ciepła), przesyłania (rurociągi przesyłowe) i rozdzielenie ciepła pomiędzy odbiorców (sieć rozdzielcza, węzły cieplne).
Źródła ciepła w systemie ciepłowniczym (kotłownie), wyposażone w odpowiednie urządzenia, służą do zmiany energii zawartej w paliwie na ciepło w postaci gorącej wody. Spółka posiada 5 źródeł ciepła:

K-1 - ciepłownia miejska, adres ul. Krzeszowska 59a,
K-2 - kotłownia gazowa, adres ul. Nadstawna 12,
K-3 - kotłownia gazowa, adres Plac Wolności 9,
K-4 - kotłownia gazowa, adres ul. Włosiankarska 15,
K-5 - kotłownia gazowa, adres ul. Lubelska 3.

Ciepłownia miejska K-1 eksploatuje trzy kotły wodne o łącznej mocy zainstalowanej 18,53 MW.
Spółka oprócz produkcji ciepła w źródle własnym, kupuje ciepło z elektrociepłowni zakładowej Black Red White SA.

Kotłownie gazowe o charakterze lokalnym są w pełni zautomatyzowane, których łączna moc cieplna zainstalowana wynosi 4,936 MW. Z tych źródeł ogrzewani są odbiorcy znajdujący się poza zasięgiem miejskiej sieci ciepłowniczej.

Spółka ma w swoim zarządzie sieć ciepłowniczą o łącznej długości 23,44 km z czego 20,52 km (87,5 % całości sieci) to sieć ciepłownicza wykonana w technologii rur preizolowanych gwarantująca minimalizację start ciepła na przesyle.

Z Ciepłowni K-1 ciepło dostarczane jest do odbiorców poprzez węzły cieplne grupowe i indywidualne, transformujące parametry ciśnienia i temperatury zapewniając bezpieczeństwo instalacji odbiorczych w budynkach zasilanych z tej kotłowni. Z kotłowni gazowych ciepło dostarczane jest bezpośrednio do instalacji odbiorczych budynków.

Pliki do pobrania

2023 BPEC Sp. z o.o.

Projekt i wykonanie: Net Partners