Taryfa dla ciepła

Informujemy, iż dnia 16 listopada 2022 r. w Biuletynie Branżowym URE - Ciepło została opublikowana Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 listopada 2022 r. Nr OLB.4210.27.2022.MSz2  zatwierdzająca taryfę dla ciepła, która zacznie obowiązywać od dnia 01 grudnia  2022 r.

Informujemy, iż dnia 02 lutego 2023 r. w Biuletynie Branżowym URE - Ciepło została opublikowana Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 02 lutego 2023 r. Nr OLB.4210.3.2023.MSz2 zatwierdzająca zmianę taryfy dla ciepła, która zacznie obowiązywać od dnia 01 marca 2023 r.

Pliki do pobrania

2024 BPEC Sp. z o.o.

Projekt i wykonanie: Net Partners