Zmiana cen i stawek opłat dla odbiorców ciepła

Informacja o  cenach ciepła dla podmiotów uprawnionych obowiązujące od dnia 1 marca 2023 r.

Biłgorajskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Biłgoraju informuje, iż zgodnie z Ustawą z dnia 8 lutego 2023 r o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw jak również zgodnie z Informacją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 9/2023 z dnia 22 lutego 2023 r. od dnia 01 marca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. ulegają zmianie niektóre z opłat dla odbiorców z art. 4.

Obliczone dla systemu ciepłowniczego jednoskładnikowe ceny (netto): maksymalna cena dostawy ciepła, cena dostawy ciepła (obliczona na podstawie aktualnie stosowanej taryfy dla ciepła), oraz średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą powiększona o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe (wyliczona w oparciu o art. 3a ustawy) prezentuje poniższa tabela:

 

1. Odbiorcy zasilani ze źródła ciepła K1

Grupa odbiorców

Maksymalna cena dostawy ciepła

Cena dostawy ciepła obliczona na podstawie aktualnie stosowanej taryfy dla ciepła

Średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą powiększona o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe

 

zł/GJ

zł/GJ

zł/GJ

A

87,69

84,87

123,10

B1

99,43

92,02

130,71

B1.1

93,33

90,72

130,45

B2

93,80

92,20

130,40

B2.2

82,86

79,19

124,19

Do rozliczenia z Odbiorcami ciepła zasilanymi ze źródła K1 zastosowanie będą miały ceny i stawki opłat zgodne z obowiązującą taryfą

 

2. Odbiorcy zasilani ze źródeł ciepła K2, K3, K4, K5

Grupa odbiorców

Maksymalna cena dostawy ciepła

Cena dostawy ciepła obliczona na podstawie aktualnie stosowanej taryfy dla ciepła

Średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą powiększona o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe

 

zł/GJ

zł/GJ

zł/GJ

C

148,39

254,08

150,95

D

148,12

244,22

150,95

Zestawienie jednostkowych wysokości wyrównania dla Odbiorców przy zastosowaniu maksymalnej ceny dostawy ciepła:

Grupa Odbiorców C - 105,69 zł/GJ

Grupa Odbiorców D - 96,10 zł/GJ

 

Ceny i stawki stosowane do rozliczenia z Odbiorcami zasilanymi ze źródeł ciepła K2, K3, K4, K5 od dnia 1 marca 2023 r. (netto*)

Grupa odbiorców

Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną

Stawka opłaty za ciepło

 

zł/MW/m-c

zł/GJ

C

17 208,14

106,75

D

20 045,98

106,65

*Do cen i stawek opłat należy doliczyć podatek od towarów i usług VAT w wysokości zgodnej z obowiązującym prawem

 

W przypadku zmiany stanowiska Ministerstwa Klimatu i Środowiska Spółka dokona zmiany przedstawionych cen i stawek opłat.

 

 

2023 BPEC Sp. z o.o.

Projekt i wykonanie: Net Partners