Zmiana cen i stawek opłat dla odbiorców ciepła

Biłgorajskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Biłgoraju informuje, iż zgodnie z Ustawą z dnia 8 lutego 2023 r o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw jak również zgodnie z Informacją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 9/2023 z dnia 22 lutego 2023 r. od dnia 01 marca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. ulegają zmianie niektóre z opłat dla odbiorców z art. 4.

1. Cena za zamówioną moc cieplną

 

 

Cena z obecnie stosowanej taryfy

Cena maksymalna zgodnie z informacją Prezesa URE nr 9/2023

 

Grupa odbiorców

 

Cena za zamówioną  moc cieplną

zł/MW/rok

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW/miesiąc

Cena za zamówioną  moc cieplną

zł/MW/rok

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW/miesiąc

A, B1, B1.1, B2, B2.2

netto*

 

127 419,45

10 618,29

86 284,20

7 190 ,34

Do rozliczenia z Odbiorcami ciepła zastosowanie będzie miała niższa z wartości cenowych.

 

2. Cena ciepła

                                              

 

Cena z obecnie stosowanej taryfy

Cena maksymalna zgodnie z informacją Prezesa URE nr 9/2023

 

Grupa odbiorców

 

Cena ciepła

zł/GJ

Cena ciepła

zł/GJ

A, B1, B1.1, B2, B2.2

netto*

 

45,86

 

47,19

Do rozliczenia z Odbiorcami ciepła zastosowanie będzie miała niższa z wartości cenowych.

 

 

 

3. Cena nośnika ciepła

 

 

Cena z obecnie stosowanej taryfy

Cena maksymalna zgodnie z informacją Prezesa URE nr 9/2023

 

Grupa odbiorców

 

Cena nośnika ciepła

zł/m3

Cena nośnika ciepła

zł/m3

A, B1, B1.1, B2, B2.2

netto*

 

15,05

 

13,52

Do rozliczenia z Odbiorcami ciepła zastosowanie będzie miała niższa z wartości cenowych.

 

W rozliczeniach z odbiorcami grup A, B1, B1.1, B2, B2.2 będą stosowane średnioważone ceny za zamówioną moc cieplną i ciepło, obliczone na podstawie cen ustalonych dla kotłowni K1 i kotłowni BRW, w związku z tym, że kotłownia K1 współpracuje z kotłownią BRW w dostarczaniu ciepła do sieci ciepłowniczej. 

 

Średnioważone ceny, obliczone zostaną wg następujących zasad:

  • średnioważona cena za zamówioną moc cieplną

CŚrN =  0,805 x CNZ + 0,195 x CNB

 

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

CŚrN - średnia cena mocy w [zł/MW]

CNZ  - cena za zamówioną moc cieplną z kotłowni K1 w [zł/MW]

CNB  - cena za zamówioną moc cieplną z kotłowni BRW w [zł/MW]

 

 

  • średnioważona cena ciepła

                              CŚrQ = 0,476 x CQZ + 0,524 x CQB      

                                               

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

CŚrQ - średnia cena ciepła w [zł/GJ ]

CQZ  - cena ciepła dostarczonego z kotłowni K1 w [zł/GJ]

CQB  - cena ciepła dostarczonego z kotłowni BRW w [zł/GJ]

 

 

„Zakładowa taryfa dla ciepła” kotłowni Black Red White (BRW) do obliczenia średnioważonych cen za zamówioną moc cieplną i ciepło

 

 

Cena za zamówioną  moc cieplną

zł/MW/rok

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW/miesiąc

Cena ciepła

zł/GJ

netto*

 

120 000,00

10 000,00

25,00

 

 

4. Stawki opłat stałych i zmiennych za usługi przesyłowe.

 

 

Cena z obecnie stosowanej taryfy

Cena maksymalna zgodnie z informacją Prezesa URE nr 9/2023

Grupa odbiorców

 

Stawka opłaty stałej

za usługi przesyłowe

zł/MW/rok

Stawka opłaty stałej

za usługi przesyłowe

zł/MW/miesiąc

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

Stawka opłaty stałej

za usługi przesyłowe

zł/MW/rok

Stawka opłaty stałej

za usługi przesyłowe

zł/MW/miesiąc

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

A

netto*

26 483,57

2 206,96

13,98

28 553,41

2 379,45

17,18

B1

netto*

38 944,47

3 245,37

19,24

48 191,29

4 015,94

26,14

B1.1

netto*

37 925,85

3 160,49

19,50

46 949,06

3 912,43

24,32

B2

netto*

35 868,12

2 989,01

19,41

43 815,83

3 651,33

23,79

B2.2

netto*

38 297,22

3 191,44

14,76

46 828,92

3 902,42

19,04

Do rozliczenia z Odbiorcami ciepła zastosowanie będzie miała niższa z wartości cenowych.

 

5. Rodzaje i wysokość stawek opłat dla źródeł ciepła K2, K3, K4 - grupa C

 

 

Cena z obecnie stosowanej taryfy

Cena maksymalna zgodnie z informacją Prezesa URE nr 9/2023

Lp.

Rodzaje stawek opłat

Jednostka miary

 

Stawka opłaty

Stawka opłaty

1.

Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną

zł/MW/miesiąc

netto*

 

18 116,91

17 208,14

2.

 Stawka opłaty za ciepło

zł/GJ

netto*

 

210,97

106,75

Do rozliczenia z Odbiorcami ciepła zastosowanie będzie miała niższa z wartości cenowych.

 

6. Rodzaje i wysokość stawek opłat dla lokalnego źródła ciepła – grupa D

 

 

Cena z obecnie stosowanej taryfy

Cena maksymalna zgodnie z informacją Prezesa URE nr 9/2023

Lp.

Rodzaje stawek opłat

Jednostka miary

 

Stawka opłaty

Stawka opłaty

1.

Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną

zł/MW/miesiąc

netto*

 

20 591,68

20 045,98

2.

 Stawka opłaty za ciepło

zł/GJ

netto*

 

200,26

106,65

Do rozliczenia z Odbiorcami ciepła zastosowanie będzie miała niższa z wartości cenowych.

 

*ceny i stawki opłat nie  zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

W przypadku zmiany stanowiska Ministerstwa Klimatu i Środowiska Spółka dokona zmiany przedstawionych cen i stawek opłat.

 

 

2023 BPEC Sp. z o.o.

Projekt i wykonanie: Net Partners