Informacja o cenach ciepła z rekompensatą

Na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022 poz 1967 z późn. zm) Biłgorajskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Biłgoraju podaje ceny i stawki opłat z rekompensatą dla uprawnionych grup odbiorców ciepła.

Od 01 grudnia 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r.

Dla źródeł ciepła K2, K3, K4 - grupa taryfowa C

1. Stawka opłaty za ciepło z rekompensatą - 128,33 zł/GJ

2. Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną - 9 505,90 zł/MW/m-c

 

Dla źródła ciepła K5 - grupa taryfowa D

1. Stawka opłaty za ciepło z rekompensatą - 128,31 zł/GJ

2. Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną - 10 606,16 zł/MW/m-c

 

Dla źródła ciepła K1 - grupy taryfowe A, B1, B1.1, B2, B2.2

Średnia cena wytwarzania ciepła dla odborców zasilanych ze zródła K1 wynosi 61,97 zł/GJ i jest niższa od ustalonego limitu średniej ceny wytwarzania określonej w w/w ustawie tj. 103,95 zł. Tym samym dla odbiorców ciepła z grup taryfowych A, B1, B1.1, B2, B2.2 rekompensata nie przysługuje. Stawki i ceny opłat dla odbiorców zasilanych ze źródła K1 naliczane będą zgodnie z obowiązującą taryfą dla ciepła.

 

Ceny i stawki opłat podane są w wielkościach netto. Podatek VAT naliczony będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Uprawnione grupy odbiorców kwalifikujące się do zastosowania obniżonej taryfy dla ciepła zawierającej ceny z rekompensatą to:

- gospodarstwa domowe,

- wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe oraz podmioty uprawnione lub zobowiązane do zapewnienia dostaw ciepła do lokali mieszkalnych - w zakresie w jakim zużywają ciepło na potrzeby gospodarstw domowych lub podmiotów wskazanych w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy,

- podmioty wrażliwe wymienione w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy.

 

2023 BPEC Sp. z o.o.

Projekt i wykonanie: Net Partners